banner1
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

banner1 - copy
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

banner1 - copy - copy
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

banner1 - copy - copy
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

banner1 - copy - copy
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

banner1 - copy - copy
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

banner1 - copy - copy
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

banner1 - copy - copy - copy
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

banner1 - copy - copy - copy - copy
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

banner1 - copy - copy - copy - copy - copy
SECURITY & SAFETY
PROFESSIONALS

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

Gericht op beveiligen en veiligheid bieden wij gespecialiseerde diensten en producten op dit gebied met als doel professioneel ontzorgen, dat is waar we voor staan!

previous arrow
next arrow
Screenshot_24

Veiligheid

Verkeersregelaars

Organiseert u een evenement of voert u werkzaamheden uit waarbij verkeershinder verwacht wordt? De inzet van verkeersregelaars is hierbij onmisbaar. Onze verkeersregelaars zijn op de cruciale plaatsen aanwezig om het verkeer te regelen zodat de verkeersdoorstroming wordt geoptimaliseerd en wordt de verkeersveiligheid bevorderd. Voor de  volledige aanpak kunt u op ons verkeersmanagement rekenen.

Aanleg en onderhoud brandmeldinstallatie

Om uw brandmeldinstallatie in nominale staat te houden is het onderhouden hiervan van wezenlijk belang. Enkel door het uitvoeren van adequaat onderhoud kunt u vertrouwen op een optimale werking van uw installatie en is het mogelijk om aan uw zorgplicht te voldoen.
De onderhoudsmedewerkers van W|SEC voeren periodieke controles uit aan uw installatie waardoor de functionaliteit wordt gewaarborgd.
Niet alleen de functionaliteit van uw installatie wordt gecontroleerd maar ook de algehele situatie zoals mogelijke wijzigingen in de indeling van uw gebouw of organisatie.
Alle uitgevoerde werkzaamheden, gebreken en wijzigingen worden in het logboek bijgewerkt.

Aanleg en onderhoud noodverlichting

In geval van een calamiteit moeten de aanwezigen snel en toch beheerst een veilig heenkomen kunnen zoeken. De aanwezige noodverlichting en antipaniekverlichting vormen een integraal deel van uw veiligheidsvoorziening die erop gericht is dit te bewerkstelligen.
Uw noodverlichtingsinstallatie dient adequaat te worden onderhouden om te kunnen vertrouwen op een optimale werking van uw installatie.
De onderhoudsmedewerkers van W|SEC voeren het periodiek onderhoud uit volgens de meeste actuele eisen en richtlijnen waarna alle uitgevoerde werkzaamheden, gebreken en wijzigingen in het logboek worden bijgewerkt.

Bovendien biedt W|SEC een breed assortiment noodverlichting aan. Voor elke situatie en toepassing is er een noodverlichting beschikbaar ter vervanging van een bestaand(e) installatie(deel) of een nieuw aan te leggen installatie. De producten voldoen aan de meest recente normen en eisen waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.
De armaturen zijn uitgevoerd met de meest energiezuinige led-verlichting waardoor grote energie besparingen worden gerealiseerd en het niet meer noodzakelijk is om periodiek de lichtbron te vervangen.

Leveringen en onderhoud brandbestrijdingsmiddelen  

Geen brand is hetzelfde! Voor elk soort brand dient dan ook een specifiek brandbestrijdingsmiddel te worden toegepast. W|SEC adviseert u in de selectie en het onderhoud en biedt een breed assortiment brandbestrijdingsmiddelen.
Voor elke brandklasse en voor elke situatie is er een brandbestrijdingsmiddel biedt assortiment een oplossing. Of het nu gaat om milieuvriendelijke schuimblussers, poederblussers, CO2 of brandslanghaspels, al onze bestrijdingsmiddelen voldoen aan de meest recente eisen en richtlijnen.
Om uw brandbestrijdingsmiddelen in goede staat het houden is het noodzakelijk deze periodiek te laten controleren. De onderhoudsmedewerkers van W|SEC voeren het onderhoud in zowel Nederland als Duitsland uit volgens de meest actuele eisen en richtlijnen zodat u kunt vertrouwen op een optimale werking van uw brandbestrijdingsmiddelen en hiermee voldoet u aan uw zorgplicht.

Vlucht- en ontruimingsplannen

U staat er misschien niet zo vaak bij stil maar hoe moet u handelen in geval van een calamiteit en zijn alle medewerkers en bezoekers hiervan op de hoogte? Zijn er vlucht- en ontruimingsplannen opgesteld en zijn deze nog actueel? De adviseurs van W|SEC bezoeken uw locatie en beoordelen de situatie ter plaatse. Waar nodig passen ze de plannen aan. Is er nog geen vlucht- en ontruimingsplan opgesteld, dan werken wij dit volledig voor u uit. Het uitwerken van het plan, het opstellen van de tekeningen en eventueel overleg met het bevoegd gezag worden door ons uitgevoerd.

Leveringen en beheer EHBO-pakketten

U kent het vast wel: er wordt een gloednieuwe EHBO-trommel besteld en opgehangen. Hiermee is uw onderneming weer gewapend tegen de kleine ongelukjes. Maar wie zorgt ervoor dat de inhoud tijdig wordt aangevuld en verlopen materialen worden vervangen?
Ook hiervoor biedt W|SEC een oplossing. Periodiek controleren wij uw EHBO middelen en waar nodig vullen we ze aan.
Heeft u nog geen EHBO-trommel? W|SEC levert een breed scala aan EBHO-trommels die toegespitst zijn op uw bedrijfssituatie.

EHBO/BHV-trainingen

Op onze eigen locatie in Beek of bij uw bedrijf verzorgen wij de meest complete BHV en EHBO trainingen. Onze zeer ervaren docenten brengen u gedurende de trainingen op de hoogte van de beste kennis en delen hun ervaringen zodat u na afloop optimaal op de hoogte bent op het gebied van bedrijfshulp verlening en EHBO. Gedrurende de trainingen stellen wij de meest actuele materialen ter beschikking om te kunnen oefenen met situaties die overeen komen met de werkelijkheid. Gedurende de trainingen staan koffie en thee ter beschikking in tijdens de lunch verzorgen wij een warme maaltijd.

w-sec
Screenshot_24
/